Het abonnement op het gehele VedaPulse systeem is voor 2018 vastgesteld op van 115,00  euro per jaar exclusief de BTW.